Klubin järjestyssäännöt

1. Tampereen Gourmetclub ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on kahden jäsenen suositus.

2. Kaikki jäsenet ovat velvollisia noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja klubin järjestyssääntöjä.

3. Klubin jäsen on velvollinen klubitiloissa käyttäytymään asiallisesti ja noudattamaan moitteetonta järjestystä ja hyviä tapoja sekä kunnioittamaan muita jäseniä ja heidän vieraitaan. Tämän lisäksi on noudatettava klubin hallituksen kulloinkin mahdollisesti antamia erikoismääräyksiä.

4. Jäsenellä on oikeus käyttää klubin tiloja ja palveluita maksettuaan jäsenmaksut ja muut velvoitteet ajallaan. Jäsenen on etukäteen huolehdittava, että hänen jäsenvaratilillään on riittävästi varoja käyttää klubin palveluita.

5. Klubijäsen saa tuoda vieraaksi kerrallaan 3 vierasta, joista jäsen suorittaa voimassa olevan vierasmaksun. Vierasmaksulla katetaan siivous- yms. kuluja. Vieraat tulevat pääsääntöisesti tutustumaan klubiin, joten vieraiden vaihtuvuus on toivottavaa. Suurempien vierasmäärien suhteen lupa tulee aina kysyä tapauskohtaisesti klubimestarilta tai hallitukselta.

6. Klubijäsen vastaa vieraistansa ja vieraidensa käyttäytymisestä sekä on itse läsnä paikalla kun viimeinen oma vieras poistuu. Vieraita ei päästetä baaritiskin taakse. Klubijäsen vastaa itse klubivieraidensa tarjoilujen kustannuksista.

7. Klubitiloissa edellytetään siistiä ja asiallista pukeutumista.

8. Klubijäsen on velvollinen siistimään omat jälkensä ja jättämään klubitilat käyntinsä jälkeen siistiin kuntoon. Poistuessaan viimeisenä jäsen huolehtii valojen, äänentoistolaitteiden yms. tekniikan sammuttamisesta sekä varmistaa ovien sulkeutumisen.

9. Kulku klubitiloihin tapahtuu jäsenen henkilökohtaisella sähköisellä avaimella ja PIN-koodilla hallituksen määritteleminä aikoina. Jäsen on velvollinen huolehtimaan, että avain ei päädy asiattomiin käsiin. Avaimen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava klubimestarille.

10. Järjestyssääntöjen noudattamista valvoo klubin hallitus ja hallituksen valtuuttamana klubimestari. Myös muilla klubijäsenillä on oikeus puuttua jonkin jäsenen asiattomaan käytökseen ja huomauttaa siitä. Mahdollisista kurinpitomenettelyistä päättää klubin hallitus.

Tampereen Gourmetclubin hallitus